style type="text/css">

TRANSPORT PACKAGING
to reduce CARGO DAMAGE

DUNNAGE AIRBAG

ถุงลมกันกระแทก ... DUNNAGE AIR BAGs or dunnage bags ...อาจเรียกกันหลายชื่อ ถุงกันกระแทก ถุงลม ถุงลมกันกระแทก ถุงลมกันสะเทือน ถุงลมกันสินค้ากระแทก Airbags, air bags, air dunnage bags, dunnage air bags, inflatable dunnage bags, inflatable air bags, disposable dunnage bags, air bag dunnage, dunnage bags, container airbag, recyclable dunnage bags, Dunnage air bags will improve your companies' bottom line by saving valuable time in reduced labor, and money in reduced cargo damage.

วิธีการ
ใช้งาน
ถุงลมกัน
กระแทก
สามารถ
ใช้ใน
ตำแหน่ง
ต่างๆ
สามารถ
ใช้กับ
อุณหภูมิ
ต่างกัน
สามารถ
ใช้กับ
ถังรูป
ทรงกลม

สามารถ
ใช้กับ
สินค้า
หลาย
รูปแบบ

INFLATOR
ปืนอัดลม

การวาง ถุงลม
ที่ หน้า ประตูตูู้
ให้ วางขวาง
ดังภาพ

DUNNAGE AIRBAG ถุงลมกันกระแทก . . . . . มีประโยชน์ และ การใช้
เพื่อ...
ช่้่วยป้องกัน ไม่ให้สินค้าเสียหาย ไม่ให้กระแทกกัน ภายในตู้สินค้า เวลาที่ตู้สินค้าเคลื่อนไหว ในระหว่างการขนส่ง บนหัวลากไปส่งเรือ หรือ ตู้คอนเทนเนอร์ อยู่บนเรือที่โต้คลื่นกลางทะเล แทนวิธีการแบบเก่าที่ใช้ไม้กั้น หลักสำคัญ คือ ประหยัดเงิน ประหยัดปัญหา และ ประหยัดเวลา ที่ไม่เกิดความเสียหาย ประหยัดเวลา การติดตั้ง และ ถอดถอนออกจากตู้สินค้า และเสียโอกาสทางธุรกิจ

ถุงลมกันกระแทก DUNNAGE AIRBAG . . . ขนาด . . . ที่นิยมใช้กันมากมี 3 ขนาด
85x120 ซม, 100x185 ซม และ 100x220 ซม,

DUNNAGE AIRBAG ถุงลมกันกระแทก . . . . . วิธี เลือกขนาด ที่จะใช้
ให้ดูจากลักษณะของสินค้า . . . ความสูงของพาเลท ความกว้างของช่องว่างที่วางถุงลม . . . และ ตำแหน่งที่วางในตู้คอนเทนเนอร์ ที่จะวางของถุงลม หัวตู้ กลางตู้ หรือ ท้ายตู้ เป็นส่วนประกอบ

ถุงลมกันกระแทก DUNNAGE AiRBAG . . . . . วิธีการใช
DUNNAGE AIRBAG
ผลิตโดย บริษัท Bates Cargo Pak airbags, DENMARK
มาตรฐานยุโรป http://www.bates-cargopak.com/ . .avoid damage during transport,

ส่วนประกอบ ถุงภายนอก paper dunnage bags & ถุงภายใน plastic PE dunnage bags
ถุงภายนอก ... ผลิตจาก DFDC paper ชนิดพิเศษ special kraft paper ที่มีความแข็งแรง เพื่อใช้ทำถุงลมกันกระแทกโดยเฉพาะ ถุงกระดาษคราฟภายนอกนี้ทำให้รับแรงกดดันดีขึ้น
ถุงภายใน ...... เป็นถุง PE (polyethylene) film 3 ชั้น ที่รีดเป็นชิ้นเดียวกัน เพื่อป้องกันและ รักษาลมให้อยู่ในถุง และ เพื่อทนทานต่อความชื้น ทุกชิ้นส่วนของถุงล้วน เป็นวัสดุ recycle material

ปืนอัดลม inflator . . . . . ทำไม ถึงมีความสำคัญ
เจตนาที่ต้องการให้ปลายปืน (nozzle) ให้พอดีกับวาว ลมจะเป่าเข้าได้่เต็มที่ ไม่ทำให้ หัวจุกวาว เสียหาย . . . inflator ปืนของเรา ได้ออกแบบมาโดยเฉพาะ และ รับประกันฟรีอะไหล่ตลอดการใช้งาน เพื่อประสิทธิภาพของการทำงานของผู้ใช้โดยเฉพาะ

วิธีการวางถุงลมกันกระแทก ที่ ... หน้าตู้คอนเทนเนอร์ ...
เพื่อป้องกันอันตรายไม่ให้สินค้าหล่นออกมา . . เวลาเปิดประตูตู้
มีโอกาสทำให้สินค้า
หล่นแตกเสียหาย เสียเวลา และ เป็นอันตรายต่อพนักงานเปิดตู้ ที่เป็นปัญหาบ่อยครั้ง

วิธีการวาง ให้ วางขวาง ประตูตู้ ... ... ... ดังภาพ
ด้านซ้าย

ถุงลมกันกระแทก DUNNAGE AIRBAG . . . ผลประโยชน์้ ที่สำคัญ จากการใช
คุณทำให้ลูกค้าพอใจ ประทับใจ เพราะได้รับสินค้าสะดวกกว่าประหยัดค่าแรง ไม่ค้องเสียค่าใช้จ่าย และเป็นภาระ ในการทำลายของ ที่ใส่มาเป็นมลภาวะ อย่างเช่น ไม้ หรือ วัสดุอื่นๆ ที่ไม่ได้เป็นวัสดุ recycle material โดยเฉพาะ ลูกค้าในยุโรป อเมริกา ญี่ปุ่น ออสเตเลีย นิยมใช้ DUNNAGE AIRBAG แทน เป็นประเทศที่รักษาสิ่งแวดล้อม และ เป็นการช่วยบรรเทาสภาวะโลกร้อน
ถุงลมกันกระแทก . . . การเป่าถุงลม จะใช้สายลมของที่โรงงานที่ปกติมีอยู่แล้ว หรือ
ใช้..เครื่องปั้มลม (Air compressor) ที่หาซื้อได้ที่ร้านขายทั่วไปใกล้กับโรงงานของท่าน

  back to ... TRANSPORT PACKAGING . . . . . GO to top
CONTACT US
  1. ต้องการข้อมูลเพิ่มเติม ใบเสนอราคา หรือ เอกสารประกอบอื่นๆ
    รบกวนขอ ชื่อผู้ติดต่อ โทรศัพท์ พร้อม เบอร์ต่อ ชื่อบริษํท และที่อยู่
    อีเมล์ ไปที่ : SUCHARN@yahoo.com พร้อมสำเนาไปที่ CC: SUCHARN@PioneerGroup.in.th,
  2. โทร. สุชาญ 089-895-6114, 089-895-9636,